Označení sídla podnikající fyzické osoby

Sídlo musí podnikající fyzická osoba označit svým jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby v případě, že adresa sídla podnikatele je rozdílná od jeho adresy bydliště.