Musím označit kolaudovanou provozovnu?

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a
  • jeho identifikačním číslem osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také ještě

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Označení kolaudované provozovny v případě, kdy je otevřena pouze pro objednané zákazníky

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele,
  • jeho identifikačním číslem osoby,
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
  • prodejní nebo provozní dobou, kterou lze uvést např.: dle objednávek.