Jak mám reklamovat zboží, když provozovna již neexistuje?

Pokud na zrušené provozovně není uvedena adresa, na které je možné zboží reklamovat, doporučujeme nahlédnout na Internetu na www.rzp.cz, kde je adresa sídla podnikatele a adresa pro vypořádání závazků nebo požádat na kterémkoli živnostenském úřadě o výpis z živnostenského rejstříku příslušného podnikatele. Uvedený výpis je zpoplatněn 20 Kč za každou i započatou stránku.