Jaké poskytujeme občanům služby na úseku evidence obyvatel

- poskytnutí údajů z informačního systému,

- zprostředkování kontaktu, 

- ohlášení změny místa trvalého pobytu,

- zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení,

- ukončení trvalého pobytu na území ČR,

- doručovací adresa. 

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3