O co a jak mohu požádat na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT?

O jaké výpisy mohu požádat:

O výpis z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku, katastru nemovitostí, veřejného rejstříku (kterým je obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), z rejstříku trestů a rejstříku trestů právnických osob.

Další agendy CzechPOINT:

Agenda ISDS (datové schránky), konverze dokumentů, základní registry, zprostředkovaná identifikace.

K žádosti o výpisu z rejstříku trestů, výpisu bodového hodnocení řidiče, k agendám datových schránek a zprostředkované identifikaci budete potřebovat svůj občanský průkaz či cestovní pas u zprostředkované identifikace může být vyžadován další tzv. podpůrný doklad totožnosti např. rodný list, výpis z obchodního rejstříku apod. U agendy datových schránek, pokud jednáte jako právnická osoba či statutární orgán může být od Vás ještě vyžadován další doklad (např. zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Doba zpracování a vydání výpisu:

Výpis z CzechPOINT na žádost zpracujeme na počkání po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Správní poplatky:

Výpisy z CzechPOINTu jsou zpoplatněny, a to první strana ve výši 100 Kč a každá další i započatá strana ve výši 50 Kč, konverze dokumentů ve výši 30 Kč/stránka, zprostředkovaná identifikace ve výši 200 Kč.

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14