Jak provést ověření listin nebo podpisů, tzv. vidimace a legalizace?

na matrice MěÚ Polička můžete požádat o ověření listin, nebo podpisů tzv. vidimaci, nebo legalizaci, kde postup ověřování se řídí zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhláškou 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu v platném znění.

K ověření podpisu (legalizace) je nutné předložit platný doklad totožnosti.

K ověření listin (vidimace) doklad totožnosti předkládat nemusíte, ale vždy je nutné předložit originální listinu nebo již úředně ověřenou listinu a zároveň i její kopii, kterou vyžadujete ověřit.

Správní poplatky

ověření podpisu 30 Kč/podpis, ověření listiny 30 Kč/ stránka A4.

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14