Koho se týká vítání občánků?

Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem na území města Poličky (Střítež, Modřec a Lezník). Přihlásit je možné dítě ve věku od 6 týdnů od narození do 1 roku věku dítěte. Slavnostní obřad se koná v obřadní síni radnice a je bezplatný. Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní přivítání děťátka do života se mohou přihlásit na matrice MěÚ Polička. Po vyplnění přihlášky budou o konkrétním čase konání včas informováni. Vítání občánků probíhá zpravidla jedenkrát měsíčně.

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14