Co to je „Zvláštní matrika“ a co je jejím úkolem?

Všechny narození, sňatky, registrovaná partnerství a úmrtí státních občanů ČR v cizině jsou zapisovány do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno - střed. Pokud se tedy např. Vaše dítě narodí v Německu, bude zapsáno v ČR do knihy narození matriky Úřadu městské části Brno - střed.

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a registrované partnerství státních občanů ČR, ke kterému došlo na:

  • území cizího státu
  • zastupitelském úřadu ČR
  • lodi nebo v letadle mimo území ČR
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:

  • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
  • kapitánem letadla registrovaného v ČR
  • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí

Kontaktní úředníci

Švecová Edita
matrikářka (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001783
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14
Zahradníček Michal
matrikář (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723883
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M14