Cestovní doklad a lhůty pro jeho vydání

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu dle zákona č. 329/1999Sb..

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa, přičemž dobu platnosti stanovenou na cestovním dokladu nelze prodloužit. 

Lhůty pro vydání:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 30 dnů:

  • do 15 let s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek 100,-Kč,
  • od 15 let s dobou platnosti 10 let, za správní poplatek 600,-Kč.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

  • do 15 let s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek 1000,-Kč,
  • od 15 let s dobou platnosti 10 let, za správní poplatek 3000,-Kč.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 24 hodin:

převzetí takového cestovního pasu je možné pouze prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky

  • do 15 let s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek 2000,-Kč,
  • od 15 let s dobou platnosti 10let, za správní poplatek 6000,-Kč.

O vydání cestovního pasu lze požádat na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Obdobně lze již hotový cestovní pas převzít na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, pokud  tak žadatel uvede v žádosti o vydání. Tato možnost je zpoplatněna správním poplatkem 100,- Kč.

Správní poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou. 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3