Co je to cestovní doklad (pas)?

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje svoje jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

Typy cestovních pasů České republiky:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 30 dnů:

  • do 15 let s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek Kč 100,-
  • od 15 let s dobou platnosti 10let, za správní poplatek Kč 600,-

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

  • do 15 let s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek Kč 1000,-
  • od 15 let s dobou platnosti 10let, za správní poplatek Kč 3000,-

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech:

převzetí takového cestovního pasu je možné pouze prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky

  • do 15 let s dobou platnosti 5 let, za správní poplatek Kč 2000,-
  • od 15 let s dobou platnosti 10let, za správní poplatek Kč 6000,-

O vydání cestovního pasu lze požádat na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Obdobně lze již hotový cestovní pas převzít na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, pokud  tak žadatel uvede v žádosti o vydání. Tato možnost je zpoplatněna správním poplatkem 100,- Kč.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3