Potřebuji cestovní pas pro dítě mladší 15ti let, jaké doklady budu předkládat?

O cestovní pas s biometrickými údaji žádá zákonný zástupce nezletilého, dítě je nutné vzít s sebou.

Při podání žádosti  prokáže zákonný zástupce svoji totožnost a předloží  originál rodného listu  dítěte . Na místě bude pořízena fotografie dítěte  a dítěti staršímu 12-ti let budou sejmuty otisky prstů. Vyhotovený cestovní doklad převezme za dítě jeho zákonný zástupce.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3