Cestovní doklad pro osobu mezi 15-18 lety

Žadatelé ve věku od 15 do 18 let předkládají při podání žádosti o vydání cestovního pasu svůj občanský průkaz a rodný list. Dále musí přijít spolu se zákonným zástupcem, který svým podpisem na žádosti potvrdí souhlas s vydáním cestovního pasu. V případě, že již žadatel vlastnil cestovní doklad, je povinen jej vrátit.

Žadateli bude vystaven cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s platností 10 let, v běžné lhůtě 30 dnů. Žadatel fotografie nepotřebuje, bude vyfocen na úřadě. Správní poplatek za tento cestovní pas je 600 Kč.

Pokud na vydání dokladu pospícháte, můžete zažádat o doklad do 5 pracovních dní. Jedná se také o cestovní pas s platností 10 let za správní poplatek 3000 Kč. Cestovní pas lze převzít u Ministerstva vnitra v Praze nebo obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.

Dále existuje možnost vyřízení žádosti do 24 hodin za správní poplatek 6000 Kč. Tento cestovní pas, s platností 10let, lze převzít pouze u Ministerstva vnitra v Praze.

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3