Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen cestovní pas, co musím udělat, abych si mohl/a požádat o nový?

Je třeba, abyste se dostavil/a na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností bez ohledu na trvalé bydliště a  nahlásil/al ztrátu nebo odcizení vašeho cestovního pasu a poté si požádal/a o nový cestovní pas.  Předložíte platný občanský průkaz, fotografie bude pořízena na místě a  uhradíte příslušný správní poplatek za vydání nového cestovního pasu.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3