Ztráta či odcizení cestovního dokladu

Držitel je povinen neprodleně ztrátu, odcizení či zničení cestovního dokladu ohlásit, v případě nálezu dokladu jej odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Ministerstvu může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu.

V zahraničí je držitel povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení či zničení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Žádost o nový cestovní doklad může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K žádosti občan předloží občanský průkaz, v případě občana mladšího 15 let rodný list a po uhrazení správního poplatku, bude pořízena žádost o nový cestovní doklad.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3