Mohu si vyřídit žádost o cestovní doklad v zahraničí?

O nový cestovní pas si můžete požádat na zastupitelském úřadě, kde je stanovena lhůta pro vydání cestovního dokladu do 120 dnů. 

Při cestě do České republiky můžete o cestovní doklad požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Cestovní pas vydaný v běžné lhůtě 30 dnů, za správní poplatek 600Kč, může občan převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti za správní poplatek 100 Kč.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3