Může za občana převzít vyhotovený doklad jiná osoba?

Cestovní pas si musí převzít občan starší 15 let osobně nebo může z důvodu zvláštního zřetele hodného převzít cestovní doklad zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní pas zákonný zástupce, poručník, opatrovník, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče či člen domácnosti ustanovený soudem.

Formulář ke stažení: Plná moc k převzetí cestovního pasu

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3