Město Polička

Úřední deska

Výzva k podání nabídky na zákázku Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16243/2022
 vyvěšeno:
28. 6. 2022
 sejmuto:
13. 7. 2022