Město Polička

obrázek

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

10. listopadu 2022 proběhla v Divadelním klubu v Poličce Prezentace Návrhové části Adaptační strategie města Poličky, kterou pro naše město zpracovali odborníci firmy EKOTOXA s.r.o. Zpracovatelský tým představil podrobně jednotlivá opatření a doporučení Návrhové části. Veškeré závěry a doporučení najdete v přílohách této tiskové zprávy. 

V průběhu prezentace probíhala diskuze a byly vznášeny návrhy veřejnosti a přítomných zástupců města Polička, kterým byl návrh dokumentu zaslán v předstihu. 

Jak zlepšit hospodaření s dešťovou vodou na území města? Kde vysadit novou zeleň a zpříjemnit tím život ve městě a v krajině? A u kterých budov lze snížit spotřebu energie a využít obnovitelné zdroje energie? Odpovědi na tyto otázky by měla dát právě dokončená Adaptační strategie města Poličky. 

„Návrhy reagují na hlavní problémy a rizika zjištěné v analýzách. Velkým tématem je stav krajiny města, který je nevyhovující. Zejména severně od města chybí zeleň, řada krajinných prvků zmizela, jsou pozorovány známky eroze,“ vysvětluje Klára Pavková ze společnosti Ekotoxa. „Na tyto problémy jsme reagovali a je navržena celá řada opatření, která by měla krajinu oživit. Příkladem mohou být aleje a další zeleň podél polních cest a cyklostezek, které plní více funkcí – estetickou, ochlazující, retenční a podporující biodiverzitu.“

 

• stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

• stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

• oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města