Město Polička

Realizace úspor energie - Základní škola Na Lukách Polička

Hlavním cílem projektu jsou úspory nákladů na vytápění objektů školy a snížení emisí CO2.

Jedná se o budovu 1.stupně ZŠ, 2.stupně ZŠ, budovu s hlavním vchodem a šatnami a stravovací pavilon. V rámci stavebních prací byly zatepleny obvodové zdi, střechy a provedena výměna otvorových prvků za plastové s lepšími termoizolačními vlastnostmi.  Při zateplení střech byly zhotoveny též nové střešní krytiny. Nepřehlédnutelné je nové barevné provedení fasád. Kompletní zateplovací systém se netýkal budovy tělocvičny, která byla pouze barevně sjednocena s ostatními budovami.

Veškeré výdaje spojené s tímto projektem dosáhly částky cca 10 mil. Kč.  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředíedí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz).  Celkový příspěvek z fondu Evropské unie činil 5,93 mil. Kč a příspěvek ze Státního fondu životní prostředí ČR  349 tis. Kč.  Zbylé výdaje byly hrazeny z rozpočtu města Poličky.
 
Dodavatelem stavebních prací byla firma První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, projektovou dokumentaci zpracovala firma APOLO CZ s.r.o. z Poličky.
logo EU