Město Polička

Digitální povodňový plán ORP města Polička

Město Polička v letošním roce pořídilo s finanční podporou ve výši 302,4 tis. Kč z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 1.3.1., digitální povodňové plány pro správní území obce s rozšířenou působností a pro město Polička. Přínosem je zejména kompatibilita s digitálním povodňovým plánem ČR a sdílení dat v rámci povodňového informačního systému. Oba plány jsou přístupné z webových stránek města http://www.policka.org/ kde je na ně odkaz v sekci dokumenty.

Jiří Coufal, OÚPRaŽP