Město Polička

Martinů fest v roce 55. výročí skladatelova úmrtí

Hlavní program 17. ročníku Martinů festu začíná ve východočeské Poličce tento pátek (16. května 2014). Zahájí ho tradiční pietní akt u hrobu skladatele a místního rodáka Bohuslava Martinů, od jehož smrti uplynulo letos 55 let. Skladatelovu tvorbu, ale nejen jeho, připomene následná řada koncertů a doprovodný program. Martinů festem bude Polička žít až do 25. května 2014. Martinů fest 2014 je zařazen do programu Roku české hudby.

Dramaturgii 17. ročníku Martinů festu vytvořil violoncellista Jan Páleníček, který je  dlouholetým dramaturgem festivalu. „Letošní ročník není zaměřen jen na výročí Martinů, ale hned na několik jubilantů v Roce české hudby 2014,“ uvedla za pořadatele Alena Báčová, ředitelka Tylova domu.

Hned 16. května od 18 hodin se posluchači mohou těšit na koncert, jenž bude poctou klavírnímu virtuosu a hudebnímu skladateli Josefu Páleníčkovi, příteli Bohuslava Martinů, který by letos oslavil 100. narozeniny. Vystoupí Irvin Venyš (klarinet) a Martin Kasík (klavír).

Program Martinů festu pokračuje v úterý 20. května dopoledním koncertem pro školy. V 19 hodin pak vystoupí Trio Martinů (Pavel Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – violoncello, Petr Jiříkovský – klavír) s poctou českým mistrům. V Tylově domě zazní skladby Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka.

Další hudební zážitky z Martinů festu 2014 již budou mít jiné kulisy. Koncerty se uskuteční v kostele sv. Jakuba, v jehož věži se Bohuslav Martinů narodil, a kde se později světoznámý hudební skladatel učil prvním tónům. První z koncertů v chrámu je naplánován na 22. května od 18 hodin. Poctu Petru Ebenovi složí Adam Viktora (varhany) a Helena Tamelová  (soprán).

Celosvětově nejpopulárnější česká klasická skladba

Vrcholem festivalu bude mimořádný závěrečný koncert Filharmonie Hradec Králové vedené německým dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. V neděli 25. května 2014 od 18 hodin filharmonici přednesou díla trojice českých hudebních velikánů. Zazní Předehra H345 Bohuslava Martinů, Lašské tance Leoše Janáčka a proslulá Symfonie č. 9 e moll op. 95  „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Festival věnovaný Roku české hudby 2014 tak uzavře celosvětově nejpopulárnější česká skladba, která patří do zlatého fondu klasické hudby vůbec.

Podrobný program naleznete na http://www.tyluvdum.cz/martinu-fest-2014/

Sylva Horáková


Další informace:

Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou (B. SmetanyA. DvořákaL. JanáčkaJ. Suka, a dalších). Oporou programu jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů. Jeho podtitulem je „tvořivost a spolupráce“ Uměleckou záštitu nad programem přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle, šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným presidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek Koná se s finanční podporou Ministerstva kultury ve spolupráci s Ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovyzahraničí a Ministerstva pro místní rozvoj.“

Martinů Fest - Květnové dny jsou v Poličce již tradičně věnovány památce jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů Bohuslavu Martinů. Martinů fest se koná pravidelně již do roku 1997.

Bohuslav Martinů a Polička - Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil. Pětičlenná rodina Martinů žila ve věži až do Bohuslavových 11 let. Otec Ferdinand vykonával práci pověžného. Jeho úkolem bylo držet stráž proti ohni ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání. Atmosféra života ve výšce 36 metrů nad zemí se nesmazatelně zapsala do mysli budoucího skladatele. Na pražské konzervatoři studoval hru na housle, klavír a varhany. Poté působil jako houslista v České filharmonii. Skladbu studoval soukromě; ovlivněn českou hudební tradicí, impresionismem  a literární dekadencí. Teprve když měl za sebou první kompozice, stal se žákem Josefa Suka. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast.  Zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu a byl pohřben, podle vlastního přání, na Sacherově pozemku na Schönenbergu. V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky, kde byl pohřben vedle své ženy Charlotty, zemřelé v předcházejícím roce. Centrum Bohuslava Martinů v Poličce jehož je součástí Památník Bohuslava Martinů s bohatým archiovem. Ten tvoří rozsáhlá a jedinečná sbírka více než 250 rukopisů not a skic, korespondence (cca 1000 sbírkových předmětů), dále fotografií, scénických a kostýmních návrhů a dalšího dokumentačního materiálu týkající se života a díla skladatele. 

Jan Páleníček - Přední český sólista a komorní hráč, nositel velké rodinné hudební tradice, které vdechnul život klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček, zakladatel Smetanova tria. Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a AMU v Praze u dvou nejlepších pedagogů té doby, prof. Saši Večtomova a prof. Miloše Sádla. Komorní hudbu studoval ve třídě prof. Josefa Vlacha – primária Vlachova kvarteta. Setkání s Paulem Tortellierem, světoznámým francouzským violoncellistou, bylo vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Jako sólista a komorní hráč (Smetanovo trio) vystupoval v mnoha zemích několika kontinentů. Jeho interpretační umění je zachyceno ne bezmála 30 CD. Dramaturgii Martinů festu tvoří téměř od jeho počátku.

Kontakty pro média:

Alena Báčová, ředitelka Tylova domu,  bacova@tyluvdum.cz, tel.: 604 446 824

Lucie Jirglová, muzikoložka Centra Bohuslava Martinů, cbm@muzeum.policka.org, tel.: 608314670

Jan Páleníček, dramaturg Martinů festu, palenicek@triartmanagement.cz