Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se obvykle koná zápis do MŠ?

K předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se dítě přihlašuje na základě zápisu. Zápis se koná vobdobí mezi 1.a 16. květnem. Přesný termín je vždy zveřejňován na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení a vsouladu s jívyhlášenými kritérii. Přednostní právo přijetí mají děti smístem trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy podle obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zveřejněné na stránkách města - vyhlášky