Školy a školská zařízení

Název
  Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
Masarykova základní škola Polička
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Mateřská škola Luční Polička, pracoviště Hegerova ul.
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
  Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs. armády 485
  Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Základní škola Na Lukách Polička
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička