Chci stanovit, zvýšit nebo snížit výživné, co mám dělat?

Oba rodiče jsou povinni zajišťovat a podílet se na uspokojování potřeb dítěte. Výživné stanovuje soud s přihlédnutím k majetkovým a celkovým poměrům rodiče a s ohledem na potřeby nezletilého dítěte. Pokud rodiče nedokážou uzavřít dohodu, nedokážou se domluvit na výši vyživovací povinnosti, soud po provedeném důkazním řízení rozhodne o výši výživného sám.

Bližší informace obdržíte na orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kontaktní úředníci

Felklová Dana
sociálněprávní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723845
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V06
Kučerová Vendula, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723843
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V23
Uhlířová Jitka, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723841
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V02