Sociální věci (Sociálně-právní ochrana dětí)

Co je to OSPOD a jak může pomáhat?
Kde mohu najít více informací, aktualit a zajímavostí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí?
Jsem nezletilý a mám problémy doma/ve škole (rodiče se rozvádějí, ubližují mi spolužáci, necítím se v bezpečí apod.), co mám dělat?
Rozcházíme se, rozvádíme se a máme nezletilé děti, co máme dělat?
Jaké jsou formy péče o dítě po rozvodu, rozchodu rodičů?
Chci stanovit, zvýšit nebo snížit výživné, co mám dělat?
Rodič neplatí výživné na dítě, co mám dělat?
Kdo rodičům pomůže sepsat návrh k soudu ohledně dětí (svěření do péče, výživné, apod.)?
Jsem dospělý, studuji, mám nárok na výživné od rodičů?
Chci upravit kontakt s dítětem, co mám dělat?
Nemám děti svěřeny do péče, jaké mám práva a povinnosti?
Potřebuji vyřídit sociální dávky (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, dávky pěstounské péče), kam se mohu obrátit?
Jsem svědkem špatného zacházení s dítětem, co mám dělat?
Chci řešit určení/popření otcovství, co mám dělat?
Chci osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče, co mám dělat?
Chci dát dítě k adopci nebo do pěstounské péče, co mám dělat?
Jsem nezletilá a těhotná, co mám dělat?
Nemohu se aktuálně postarat o své dítě (hospitalizace, lázeňský pobyt), kdo mi může pomoci?
Moje dítě zlobí (utíká z domova, páchá trestnou činnost, nechodí do školy, bere drogy), co mám dělat?
U nás doma dochází k domácímu násilí, co mám dělat?