Kdo rodičům pomůže sepsat návrh k soudu ohledně dětí (svěření do péče, výživné, apod.)?

S žádostí o bezplatné sepsání návrhu se mohou rodiče obrátit na OSPOD, opatrovnické oddělení příslušného okresního soudu podle místa současného, faktického pobytu dítěte. Návrh k soudu si může rodič sepsat i sám nebo se může obrátit na advokátní kancelář.

Bližší informace obdržíte na orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kontaktní úředníci

Felklová Dana
sociálněprávní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723845
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V06
Kučerová Vendula, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723843
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V23
Uhlířová Jitka, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723841
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V02