Nemám děti svěřeny do péče, jaké mám práva a povinnosti?

Veškerá práva a povinnosti rodičů zůstávají zachována. Máte právo na informace o svém dítěti, o jeho zdravotním stavu, školní docházce, lékařské péči apod. Na druhé straně máte dány povinnosti vyplývající pro vás zrozsudku soudu (placení výživného). Je třeba zdůraznit, že oba rodiče jsou povinni spolu vzájemně komunikovat votázkách týkajících se nezletilých dětí.

Kontaktní úředníci

Felklová Dana
sociálněprávní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723845
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V06
Kučerová Vendula, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723843
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V23
Uhlířová Jitka, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723841
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V02