Nemohu se aktuálně postarat o své dítě (hospitalizace, lázeňský pobyt), kdo mi může pomoci?

Dítě je možné umístit do pěstounské péče na přechodnou dobu, o které rozhoduje soud nebo situaci lze řešit prostřednictvím Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde může být dítě umístěno na základě písemné dohody mezi rodiči a zařízením na nezbytně nutnou dobu.

Kontaktujte orgán sociálně právní ochrany dětí.

Kontaktní úředníci

Felklová Dana
sociálněprávní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723845
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V06
Kučerová Vendula, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723843
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V23
Uhlířová Jitka, DiS.
sociálně právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723841
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V02