Moje dítě zlobí (utíká z domova, páchá trestnou činnost, nechodí do školy, bere drogy), co mám dělat?

V případě, že se dítě dopouští závadového chování (např. záškoláctví, opakovaných kázeňských přestupků ve škole, nerespektuje rodiče, toulá se, projevuje se násilným chováním, páchá trestnou činnost, experimentuje s drogami, užívá alkohol, apod.) může se rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí.

Kontaktní úředníci

Bc. Rensová Jana
sociálně-právní ochrana dětí (Odbor sociálních věci a zdravotnictví) - tel.: 461723840
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V05