Co je řidičský průkaz?

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. Je to doklad o tom, že jsem držitelem určitého řidičského oprávnění. Pokud o řidičské oprávnění přijdete (zákaz řízení, nezpůsobilost apod.), průkaz sám o sobě Vás neopravňuje řídit.

Kontaktní úředníci

Pachovský Jiří
zkušební komisař a registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723872
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17