Co potřebuji k vydání mezinárodního řidičského průkazu?

K vydání mezinárodního řidičského průkazu je nutné doložit: platný národní řidičský průkaz, platný průkaz totožnosti, 1 ks aktuální fotografie a vyplněnou žádost. Mezinárodní řidičský průkaz se vydává na počkání a správní poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu je 50,- Kč. Tento správní poplatek je možné uhradit předem na pokladně.

Žádat o vydání mezinárodního řidičského průkazu lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR

Kontaktní úředníci

Mlynářová Monika
registr řidičů (Odbor dopravy) - tel.: 461723879
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17
Muff Václav
zkušební komisař a registr řidičů (Odbor dopravy) - tel.: 461723874
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17