Žádost o přidělení registrační značky na přání. Co potřebuji?

Dostavíte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností s žádostí (v případě Poličky v úřední dny do budovy Nádražní 304), na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání. V případě přidělení navrhovaného znění a po zaplacení poplatku dostanete značku do 15 dnů. V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.

Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W - z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

Na značku na přání také není možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. PČR, HZS, MDCR).

Kontaktní úředníci

Pachovský Jiří
zkušební komisař a registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723872
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17
Vítková Jana
registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723871
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V16