Které úřady vyřizují žádosti týkající se registru vozidel?

Dne 1. 6. 2017 došlo k rozvolnění místní příslušnosti (povinnosti registrovat vždy podle místa adresy trvalého pobytu nebo sídla firmy). Níže uvedené úkony lze provádět na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

  • Registrace nového vozidla.
  • Registrace dovezeného vozidla.
  • Změna provozovatele nebo vlastníka vozidla (tzv. převod vozidla).
  • Schvalování technické způsobilosti vozidel a přestaveb.
  • Zápisy změn v registru vozidel (tažné zařízení, změna barvy apod.).
  • Vyřazení vozidla z provozu (uložení registrační značky do depozitu), avšak nahlášení adresy místa umístění vozidla a účel jeho využití (po 12 měsících), nebo opětovné uvedení do provozu pouze na tom úřadě, kde bylo vyřazeno.
  • Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu).
  • Rezervace registrační značky na přání (doposud na 3 měsíce, nově až na 6 měsíců) a její přidělení. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na úřadě, kde byla podána žádost.

Obecní úřady s rozšířenou působností (ORP)

(v případě Poličky v úřední dny v budově Nádražní 304 - Registr vozidel)

Kontaktní úředníci

Pachovský Jiří
zkušební komisař a registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723872
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17
Vítková Jana
registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723871
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V16