Kdy povolení ke kácení dřevin mimo les není potřeba?

povolení není třeba z důvodů pěstebních, zdravotních, při výkonu podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, o drahách, o telekomunikacích atd.), na pozemcích ve vlastnictví fyz. osob, jde-li o stromy se stanovenou velikostí a je-li stavem stromu bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu

V tomto případě: musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat (odporuje-li požadavkům na ochranu dřevin nebo zvláštnímu oprávnění)

Formuláře: Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb., případně pokud se jedná o havárii Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb. havárie - v sekci formuláře 

Kontaktní úředníci

Hrstka Zdeněk, DiS.
ochrana ovzduší, přírody, zemědělského půdního fondu (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001711
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44