Kdy povolení ke kácení dřevin mimo les není potřeba?

povolení není třeba z důvodů pěstebních, zdravotních, při výkonu podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, o drahách, o telekomunikacích atd.), na pozemcích ve vlastnictví fyz. osob, jde-li o stromy se stanovenou velikostí a je-li stavem stromu bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu

V tomto případě: musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat (odporuje-li požadavkům na ochranu dřevin nebo zvláštnímu oprávnění)