Formulář velikost?
Lesní hospodářská evidence Lesní hospodářství 120 kB
Návrh na pořízení ÚP nebo změny ÚP (pdf) Územní plánování 347 kB
Návrh na pořízení ÚP nebo změny ÚP (word) Územní plánování 19 kB
Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem (pdf) Územní plánování 585 kB
Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem (word) Územní plánování 26 kB
Ohlášení hydrogeologického průzkumného vrtu Vodoprávní úřad 144 kB
Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb. Ochrana přírody 28 kB
Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb. havárie Ochrana přírody 28 kB
Oznámení termínu zahájení stavby Zemědělský půdní fond 31 kB
Participativní rozpočet 2024 Participativní rozpočet
Pasport údaje o území Územně analytické podklady 43 kB
Plán hospodaření - 1/4 letní hlášení Myslivost 85 kB
Plán chovu a lovu ostatních druhů zvěře Myslivost 775 kB
Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou Myslivost 1,2 MB
Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou Myslivost 72 kB
Plán péče o zvěř Myslivost 1,8 MB
Plán počtu loveckých psů Myslivost 1,3 MB
Plán společných lovů zvěře Myslivost 1,3 MB
Podnět k pořízení regulačního plánu Územní plánování 46 kB
Podnět k pořízení změny územního plánu Polička (pdf) Územní plánování 578 kB
Podnět k pořízení změny územního plánu Polička (word) Územní plánování 25 kB
Příloha č. 01 - Povolení k nakládání s PCHV nebo PZV Vodoprávní úřad 447 kB
Příloha č. 02 - Povolení k odběru PZV Vodoprávní úřad 339 kB
Příloha č. 03 - Povolení k vypouštění OV do PCHV Vodoprávní úřad 304 kB
Příloha č. 04 - Povolení k vypouštění OV do PZV Vodoprávní úřad 331 kB
1234