Co je zemědělský půdní fond (ZPF)?

Zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Ochrana ZPF, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.

  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF)
  • vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Kontaktní úředníci

Hrstka Zdeněk, DiS.
ochrana ovzduší, přírody, zemědělského půdního fondu (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001711
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Bc. Novotná Tereza
ZPF, GIS (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001714
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41