Kdo je orgánem ochrany ZPF na území města Poličky?

Orgánem ochrany ZPF pro správní území obce s rozšířenou působností Města Poličky je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička. V pravomoci tohoto orgánu je podle zákona o ochraně ZPF mimo jiné následující:

  • vydávat souhlas s trvalým, popř. dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 6 zákona o ZPF
  • vydávat souhlas s trasou vedení podle § 7 odst. 3 zákona o ZPF
  • rozhodovat v pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o součást ZPF
  • vydávat souhlas ke změně kultury, uložit změnu kultury zemědělské půdy apod.
  • vydávat vyjádření ke správním řízením, které se týká ZPF atd.

Kontaktní úředníci

Hrstka Zdeněk, DiS.
ochrana ovzduší, přírody, zemědělského půdního fondu (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001711
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Bc. Novotná Tereza
ZPF, GIS (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001714
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41