Příspěvkové organizace města

Název
DPS "Penzion"
Hrad Svojanov
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Tylův dům Polička