Město Polička

Prosíme mladé Poličáky o vyplnění dotazníku o bydlení

Tento dotazník mapuje potřeby bydlení mladých samostatně žijících osob, které nyní bydlí či chtějí bydlet ve městě Polička, dotazník je určen také pro ty, kteří se v bydlení chtějí osamostatnit.  Zjištěné informace budou jedním z podkladů pro aktualizaci koncepce bydlení města Poličky, která má za cíl shrnout informace o nabídce a poptávce po bydlení…

Úvodní fotografie ke článku

Mikuláš a pekelné dovádění

5. prosince 2023 od 17 hodin na Palackého náměstí Těšit se můžete na Mikuláše s nadílkou, čertovské a andělské hry, dětský punč a sladké palačinky. Zlobivé děti čerti zváží…

Úvodní fotografie ke článku

Jak na úsporné bydlení?

Na otázky, jak uspořit a jaké programy lze využít,…

Nabídka volných pracovních pozic OCHP

V rámci rozšiřování našich služeb rozšiřujeme i naše týmy a hledáme nové kolegy: Sociální pracovník/sociální pracovnice – casemanager do Centra duševního zdraví ve Svitavách (výběrové řízení) Všeobecná/psychiatrická sestra do Centra duševního zdraví ve Svitavách Psychiatr/psychiatrička do Centra duševního…

Úvodní fotografie ke článku

Kouzelné Vánoce s Majdou a Petrem

NEDĚLE 10. 12. 2023 v 16:00 h Vstupné 200 Kč dospělí 100…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - prosinec 2023

Milí diváci a příznivci Tylova domu, v sobotu 2. prosince v 17:00 na Palackého náměstí rozsvítíme společně s městem Polička vánoční strom. Bohatý doprovodný program, který začne…

Signál v Poličce je zpět

Signál v Poličce je zpět a již od 16.11. 2023 v provozu. Nyní se řeší pouze optimalizace, aby nedocházelo k rušení TV signálu. "Vše by mělo být v pořádku a signál pro Poličku je opět plně funkční," informuje tiskový mluvčí společnosti CETIN a.s. Adam Zbiejczuk. V červenci 2023 došlo k podpisu dohody s Poličskou nemocnicí,  s. r. o.  o možnosti umístění…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání poličským šampionům

Že máme v Poličce nejlepší jezdce slalomového skateboardingu na světě? Ano, máme a výsledky tohoto roku to opět dokazují. Úspěšní šampioni a mezi nimi mistři světa informovali o svých…

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 11. 2023

RM schvaluje záměr prodeje traktorového nosiče zemědělského nářadí RS09 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička,  se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše…

Denní stacionář v Bystrém přijímá klienty i z okolí

DOMOV Bystré, o.p.s. otevírá od roku 2024 novou sociální službu a přijímá do ní klienty. Denní stacionář pomáhá seniorům, osobách se zdravotním postižením a chronickým onemocněním od 40. Náplní činnosti stacionáře je se o klienta postarat v jeho potřebách, zajistit jeho aktivizaci, prevenci osamělosti a zastoupit v péči hlavních pečující. Klienta…

Program MaTami - prosinec 2023

Vážení příznivci MaTami, aktuality sledujte na webových stránkách www.matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami. Dotazy rádi zodpovíme na matami@matami.cz.  Od 23. 12. 2023- 1. 1. 2024 bude centrum uzavřeno. Přejeme poklidný adventní čas. Tým MaTami Poradny - pro širokou veřejnost, bez objednání Poradna zdravého životního stylu (Mgr. Kateřina Dobiášová) 4. 12. 2023 (pondělí) …

Na co nebyl prostor se zeptat v ambulanci?

beseda v Městské knihovně Polička 12.12.2023 od 16:30 hodin se uskuteční v Městské knihovně Polička beseda s gynekoložkou MUDr. Mgr. Ester Hladíkovou, dětskou lékařkou MUDr. Danielou Juklovou a dětskou sestrou Ivou Bartošovou. Zájemkyně, registrujte se na info@novomestskagynekologie.cz

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční inspirace

Neděle 3. 12. 2023 od 13 do 17 hodin Tylův dům Vás zve na 25. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou. Přijďte do Tylova domu strávit příjemné odpoledne první adventní…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - PD, rozhodnutí a stanoviska

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 11. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

Městský úřad Polička obdržel dne 24. 10. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dobré dopoledne z Poličky

Celé dopoledne ve středu 8. 11. 2023  na Českém rozhlase Pardubice patřilo Poličce! Rozhovory o životě v našem městě, o našich památkách, zajímavosti.  Poslechněte si! https://pardubice.rozhlas.cz/ Zde si můžete poslechnout vysílání z našeho města.  Dobré dopoledne z Poličky odstartovalo v 9 hodin! https://program.rozhlas.cz/zaznamy?_gl=1*higjpo*_ga*MTI1MzQ4NzMyMi4xNjk3MDA0MTYy*_ga_NHXTP7RWNV*MTY5OTUxMTgwMi41LjEuMTY5OTUxMTgyNi4wLjAuMA..#/pardubice/2023-11-08 Děkujeme…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Číslo: 83 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                          od:…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 27. 11. 2023 od 8:00 do 15:30 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 467/1

Úvodní fotografie ke článku

Českomoravské pomezí - dotazník pro místní obyvatele

Je turistická oblast Českomoravské pomezí místem Vašeho bydliště? Nebo do tohoto regionu pravidelně jezdíte? Pokud ano, budeme velice rádi, když vyplníte dotazník týkající se cestovního…

Úvodní fotografie ke článku

Upozornění na částečnou uzavírku ul. Eimova a Nádražní

Ve dnech 7. - 12. 11. 2023 bude probíhat asfaltování komunikace v části ul. Eimova, a to před potravinami Kubík vč. křižovatky ul. Eimova a Nádražní. Zároveň bude probíhat dláždění zvýšeného…

Úvodní fotografie ke článku

Evropské Vánoce v poličském muzeu!

Vánoce, Christmas, Weihnachten, Noël, Natale, Jul, Boże Narodzenie,…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude ve čtvrtek 16.11.2023 uzavřena.

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Číslo: 95 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                          od:…

Úvodní fotografie ke článku

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 2. prosince 2023 v 17:00 na Palackého náměstí…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování od hasičů

V sobotu 28. října 2023 ve večerních a nočních…

Úvodní fotografie ke článku

Listopad v Divadelním klubu

Program najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Galavečer Akademie začínajícího podnikání - PINKaka v Poličce

Dalším podnikatelům byla podána pomocná ruka v rámci Akademie začínajícího podnikání PINKaka PARádního kraje, a to v Poličce. PINKaka trvala od května a vyvrcholila galaodpolednem ve čtvrtek…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání ke stoletému jubileu

100 let oslavila v úterý 31. října 2023 paní Růžena Rajmanová z Poličky. K výjimečnému jubileu poblahopřáli paní Rajmanové starosta města Jaroslav Martinů, místostarosta Pavel Štefka…

Předvánoční zájezd do Brna - Hry o Marii

dne 2. 12. 2023, odjezd v 15 hodin - viz příloha

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. 10. 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníku na ul. V. Hálka v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci II. etapy PD fotovoltaických elektráren na vybraných objektech v majetku města Poličky se společností etagere sansfil, s.r.o., se sídlem Polička,…

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Mikuláš s Mozaikou

úterý 5. 12. 2023 od 17 hod. na Palackého náměstí podrobnosti v příloze

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude ve čtvrtek 2.11.2023 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Cestovatelský festival v Poličce

3.- 4. 11. 2023 - Cestovatelský festival - v Tylově domě a…

Informace o podaných žádostech - § 30 písm. f zákona č. 201/2012 Sb.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí, zveřejněná v souladu s § 30 písm. f zákona č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, v platném znění. V roce 2022 byly podány tyto žádosti: Žádost o souhlas s umístěním…

Úvodní fotografie ke článku

Upozornění na nezákonné nakládání s (bio)odpadem

UPOZORNĚNÍ NA NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ…

Město Polička nabízí startovací byt

Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce a páry v bytě velikosti 1+kk, které je časově omezeno na dobu maximálně 3 let. Kritérii pro využití startovacího bydlení je maximální věk 35 let a prokázání záměru výstavby či koupě vlastního bydlení. Více informací ve formuláři na stránkách města. Vyplněné žádosti přijímá…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Trpín

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                              V Poličce 25. 10. 2023   OZNÁMENÍ O…

Vyhotovení úplného znění ÚP Trpín po vydání změny č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Trpín po změně č. 1.

Rozpočtové opatření č.4/2023

Rozpočtové opatření č.4/2023

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 19. října 2023

ZM schvaluje program zasedání ZM. ZM volí za členy návrhové komise JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., p. Miloše Grubhoffera a Ing. Romana Kysilko. ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání RNDr. Jakuba Skalníka a Ing. et Ing. Štěpána Vlčka. ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

8. 11. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Lezník (kód 680826): parcelní č. 119  

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - listopad 2023

Vážené divačky, vážení diváci, listopadový kalendář akcí Tylova domu nabízí pestrý program, ze kterého je radost vybírat. Začátkem měsíce, v sobotu 4. listopadu…

Nové vybavení pro hasiče

Město Polička bylo úspěšné se získáním dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednoty požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů. Finanční prostředky ve výši více než 133 tis. Kč byly použity na nákup vybavení pro Jednotky požární ochrany SDH Polička, Střítež a Modřec. Úspěšní jsme byli i ve…

Nabídka nebytových prostor - radnice

         MĚSTO POLIČKA nabízí k pronájmu část nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce  (prostory bývalé pobočky Komerční banky v budově radnice). Jedná se o reprezentativní prostory o celkové výměře cca  241 m2 . Součástí nájmu jsou i společné prostory vstupní haly…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Sídliště Hegerova Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 10. 2023

RM schvaluje navýšení počtu pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička  o 1 pracovní úvazek s účinností od 1. 1. 2024 dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, od 1. 11. 2023, dle důvodové…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 10. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Omezení provozu stavebního úřadu dne 18.10.2023

Dne 18.10.2023 bude omezen provoz stavebního úřadu od 8.30 - 14.30 h z důvodu školení úředníků. V této době bude stavební úřad veřejnosti uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

Úvodní fotografie ke článku

Městský znak obnoven

Během podzimu zmizelo lešení z budovy poličské…

Úvodní fotografie ke článku

Finišujeme se sítěmi lokality Jih

Realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu…

Úvodní fotografie ke článku

Finišujeme v ulici Eimova

Poslední intenzivní práce probíhají…

Mas Poličsko z.s. bude vyhlašovat výzvu

Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Alokace celkových výdajů 3 120 000 Kč Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 27.11.2023 Předpokládaný termín příjmu záměrů na MAS: 8.1. – 19.1.2024 Komu je výzva určena? malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních…

Úvodní fotografie ke článku

Nově chodník na Sídliště Hegerova

V říjnu začaly práce na rozšíření…

Nabídka práce - Charita Polička

Tým AC dílen přivítá novou kolegyni/kolegu. Hledáme pracovnici/pracovníka v přímé péči do sociálně-terapeutických dílen https://policka.charita.cz/aktualne/praveted/tym-ac-dilen-privita-novou-kolegyni-kolegu-hledame-pracovnici-pracovnika-v-prime-peci-do-socialne-terapeutickych-dilen/ A to konkrétně do keramické dílny. Kreativita, přátelské prostředí, respektující práce…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: M. Bureše Č.p. 805, 806 a kotelna T.E.S č.p.977 Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Nabídka práce - pracovník v sociálních službách

Svazek obcí AZASS Hledáme: Pracovníka v sociálních službách – terénní pečovatelské služby Pracovní doba: od 7:00 do 15:30 1x za měsíc víkend Úvazek: dle dohody Upřesňující informace: Přímá péče s uživateli pečovatelské služby, činnosti v domácnosti klientů, základní činnosti dle § 40 vyhlášky 505/2006 Sb., naplňování…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání bronzovým olympionikům

K výbornému umístění, kterým bylo třetí místo v Krajské olympiádě dětí a mládeže Pardubického kraje, poblahopřál starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou…

Úvodní fotografie ke článku

Polička 1938  

Gymnázium Polička chystá na konec prvního říjnového…

Autorské čtení

Městská knihovna Polička - 15. listopadu 2023 od 18 hod. JIŘÍ JENÍK Za volantem trochu jinak PETRA FILOVÁ Špeky pralinkové tety Blog Špeky pralinkové tety začala Petra Filová psát během první vlny kovidu. Ve svých fejetonech baví čtenářky i čtenáře vtipným vyprávěním o životě obyčejné padesátnice. Jsou to příběhy úsměvné a najde se v nich prakticky každý.…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: V. Hálka Číslo: 840 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 10. 2023

RM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, ve výši 700.000 Kč na předfinancování projektu „Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička“ se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Střítež Ulice: Číslo: 10 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 24. 10. 2023 od 7:15 do 15:15 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Horní Předměstí Eimova: č. p. 50 Na Jordáně: č. p. 37, Tyršova: č. p. 34

Odstávka IS RT

Ve dnech 5. – 8.10.2023 bude probíhat odstávka stávajícího IS Rejstříku trestů, v rámci, které bude realizován přechod na nový IS RT. V těchto dnech nebude možné získávat výpisy a informace z RT, proto doporučujeme zájemcům o výpis z evidence Rejstříku trestů, aby si o něj požádali v termínu do čtvrtka 5.10.  

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. září 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. Polička 27. 9. 2023 Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména…

Výběrové řízení - Tylův dům - ekonom

Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, IČ 67441025 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Ekonom/ účetní příspěvkové organizace Místo výkonu práce: Tylův dům, Vrchlického 53, Polička, Druh práce: ekonom/hlavní účetní příspěvkové organizace Předpokládaný termín nástupu: 1. listopadu 2023 nebo dle dohody Doba trvání pracovního…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: V. Hálka Číslo: 840 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Společně tvoříme Poličku - představujeme vaše návrhy!

O své postřehy a inspiraci jste se podělili, a to je skvělé! V…

Informace ke změnám Územního plánu Polička

V současné době je projednávána změna č. 4 ÚP Polička a zároveň se formuje obsah změny č. 5 ÚP Polička. Změna č. 4 je tzv. „technická“, kdy je pouze územní plán uváděn do souladu s požadavky jednotného standardu tak, aby bylo vyhověno zákonným požadavkům. Lze konstatovat, že změna č. 4 ÚP je pouze formálního rázu. Důležitou změnou jak pro občany, tak pro město samotné,…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 10. 10. 2023 od 7:15 do 19:00  a 11. 10. 2023 od 7:15 do 15:00v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. 

Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 7/2018 - 7/2023

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 7/2018 - 7/2023 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - říjen 2023

Milí diváci a vážení příznivci Tylova domu, po tříleté odmlce se na program vrací tradiční posezení pro jubilanty z řad seniorů, na které naváže dechová hudba Poličanka, která…

SKATE N ROLL POLIČKA 2023

Záběry z největší evropské události roku. Pojdme se zase vrátit zpátky do léta. Kdy bylo v Poličce více než 80 nejlepších riderů z celého světa. Zábava, radost, požitek to je skate slalom. Pojď jezdit s náma a zažij to taky. Footage from the biggest European event of the year. Let's go back to summer again. When more than 80 of the best riders from all over the world were in Polička. Fun, joy, enjoyment, that's…

Podpoříte náš Filmáč?

Už pouze pár dní zbývá do konce hlasování o nejlepší pozvání do Královských věnných  měst! Královská věnná města tentokrát pojala výtvarný salon úplně jinak, a to krátkými pozvánkami do jednotlivých města. Za Poličku soutěží  PIONÝR z.s. – Pionýrská skupina Polička, Oddíl Filmáč. Odkazy na jednotlivé…

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - směnné smlouvy

Městský úřad Polička obdržel dne 28. 8. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. září 2023

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Omezení hazardu v Poličce

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání 7. září 2023 mimo jiné zabývalo důležitým tématem omezení hazardu na území města.  Rada města doporučila ZM svým usnesením ze srpna tohoto roku vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky o regulaci provozování hazardních her. Její příprava trvala vzhledem k právní složitosti celého problému…

Svoz nebezpečného odpadu (Lezník, Střítež, Modřec, Bořiny)

V pondělí dne 18.9.2023 proběhne svoz nebezpečného odpadu a použitých elektrozařízení v částech města Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných odpadů zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s., a proběhne v následujících…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v pátek 15.9.2023 uzavřena.

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní klub - podzim, zima

Program Divadelního klubu v Poličce pro podzim a zimu najdete v příloze

Finanční podpora pro stomatologa

Město Polička nutně potřebuje a hledá stomatologa! Vedení města si uvědomuje důležitost zajištění zubní péče pro občany Poličky a dělá vše pro to, aby se situace zlepšila (komunikace s VZP, jednání s ostatními lékaři, případná pomoc se zajištěním ordinace, řešení bytové otázky, finanční motivace apod.). V Poličce, v průběhu posledních…

Úvodní fotografie ke článku

Šaty dělaj Martinů nebo snad Martinů dělaj šaty?

Nová výstava poličského muzea Šaty dělaj´Martinů…

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 7. září 2023

ZM schvaluje program zasedání. ZM volí za členy návrhové komise Bc. Světlanu Češkovou, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání ZM p. Libora Jelínka a Ing. Martina Kozáčka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2023 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 dle důvodové zprávy…

Úvodní fotografie ke článku

Listování - Literární hysterie

Literární hysterie své hrdiny zbavuje nálepek a popisuje jejich životy tak, jak skutečně proběhly. Plus mínus. Literatura je sexy, stejně jako knížka Průvodce literární hysterií 19. století od české…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 9. 2023

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je společnost LP staving s.r.o., se sídlem Domašov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení o novém hodnocení nabídek,…

Úvodní fotografie ke článku

Zábaviště pro sviště zpátky v Poličce

Výstava poličského muzea ZÁBAVIŠTĚ PRO…

Úvodní fotografie ke článku

Zákrejsova Polička 2023

Zveme Vás na XIII. ročník nesoutěžní přehlídky…

Úvodní fotografie ke článku

U kávy o pěstounství

  18. 9. 2023, 17:00Vrchlického 10, Polička Beseda Vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče, sociální pracovník a terapeut Pavel Šimon a sociální pracovnice…

Úvodní fotografie ke článku

Program Divadelního klubu v Poličce září 2023

Program DK v Poličce na měsíc září najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Další nové technické vybavení a…

Aktuálně z ulice Eimova

V termínu od 11.9.2023 budou uzavřeny (z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci ulice) pro automobilovou dopravu další části ul. Eimova, a to mezi ul. Vrchlického a Havlíčkova a dále mezi ul. Nádražní a Tyršova. Část ul. Eimova mezi ul. Havlíčkova a Nádražní bude pro dopravu zprovozněna. Objízdné trasy budou vyznačeny dočasným dopravním značením…