Město Polička

Krizový plán

Krizový plán je souhrnný plánovací dokument, kterým  obecní úřad určené obce (orgán krizového řízení)  plánuje ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových situací na správním území.
Zpracování, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zabezpečuje obecní úřad určené obce Polička ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje (dále jen „HZS Pk“)
Základními orgány krizového řízení města Poličky jsou:

  • Starosta
  • Městský úřad
  • Bezpečnostní rada města Poličky
  • Krizový štáb města Poličky

Starosta města  ze zákona odpovídá komplexně za celkový stav krizové připravenosti ve správním území.
Městský úřad odpovídá za organizaci krizového řízení ve správním území.
Bezpečnostní rada města Poličky je vrcholným poradním orgánem, starosty v oblasti krizové připravenosti.
Krizový štáb města Poličky je výkonným orgánem, starosty pro řešení krizových situací. Předkládá návrhy na řešení krizových situací, zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu opatření ve správním území  při  vzniku nebo k řešení vzniklé nebo hrozící krizové situace. 
  
Zákonem definované úkoly pro „Orgány obce“ jsou uvedeny v zákoně: 

240/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. června 2000
o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon)
Změna: 320/2002 Sb.

Do dokumentu mohou nahlédnout pověřené osoby na MěÚ Polička - krizové řízení.