Město Polička

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Starosta města na základě Statutu bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička, čl. 1, odst. 2, jmenoval nové členy bezpečnostní rady. Po další volební období bude rada pracovat v následujícím složení:

Jaroslav Martinů (starosta)                                            předseda BR

Mgr. Libor Vaščík (krizové řízení MěÚ)                           tajemník BR

Mgr. Jan Teplý (tajemník MěÚ)                                       člen

Pavel Štefka (místostarosta)                                          člen

Mgr. plk. Libor Bauer (vedoucí ÚO Policie ČR Svitavy)  člen

Mgr. npor. Jakub Paulíček (velitel stanice HZS Polička) člen

Bc. Lukáš Schauer (velitel JPO II SDH Polička)             člen