Formulář velikost?
Odhlášení psa z evidence Místní poplatky 24 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Místní poplatky 46 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro fyzické osoby přihlášené v obci Místní poplatky 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro vlastníky objektů, ve kterých nemá nikdo nahlášen pobyt Místní poplatky 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatky
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu Místní poplatky
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu Místní poplatky 45 kB
Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-22 Dotace 735 kB
Program podpory dítě a volný čas 2023 Dotace 148 kB
Program podpory kultury 2023 Dotace 136 kB
Program podpory prevence kriminality 2023 Dotace 177 kB
Program podpory pro ostatní veřejně prospěšné aktivity 2023 Dotace 128 kB
Program podpory sportu - odměny trenérů 2023 Dotace 177 kB
Program podpory sportu 2023 Dotace 142 kB
Program podpory v oblasti zdravotně sociální 2023 Dotace 165 kB
Program podpory výchovy a vzdělávání 2023 Dotace 153 kB
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky 2023 Dotace 188 kB
Vypořádání dotace poskytnuté v roce 2023 Dotace 36 kB
Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2023 Dotace 238 kB
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2023 Dotace 55 kB
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad Místní poplatky
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad - osoba přihlášená v obci Místní poplatky 28 kB
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad - vlastník objektu Místní poplatky 27 kB