Formulář velikost?
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatky
Participativní rozpočet 2024 Participativní rozpočet
Žádost o poskytnutí dotace Dotace
Žádost o pronájem/prodej pozemku
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad Místní poplatky
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky (chytrý) Památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (chytrý) Památková péče
žádost o vydání závazného stanoviska v památkové zóně (chytrý) Památková péče