Formulář velikost?
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 35 kB
Ohlášení dokončení stavby (pdf) 273 kB
Ohlášení dokončení stavby (word) 33 kB
Ohlášení odstranění (pdf) 1,3 MB
Ohlášení odstranění (word) 22 kB
Ohlášení stavby (pdf) 1,7 MB
Ohlášení stavby (word) 27 kB
Oznámení reálného odstranění stavby 32 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (word) 23 kB
Oznámení termínu zahájení stavby 31 kB
Oznámení záměru (pdf) 1,4 MB
Oznámení záměru (word) 25 kB
Oznámení změny v užívání stavby 1,4 MB
Oznámení změny v užívání stavby (word) 26 kB
Prohlášení stavebníka 31 kB
Prohlášení-odborné vedení stavby-aut.inž.,aut.tech 29 kB
Prohlášení-odborný dozor stavby-technik 24 kB
Prohlášení-stavební podnikatel 26 kB
Sdělení neexistence stavby (word) 30 kB
Společné oznámení záměru (pdf) 1,9 MB
Společné oznámení záměru (word) 28 kB
Žádost o ověření pasportu stavby 25 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf) 1,5 MB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (word) 23 kB
Žádost o povolení výjimky dle vyhl. 501-2006 (pdf) 170 kB
123