Formulář velikost?
Formuláře stavebního úřadu viz. přiložená vyhláška - vyhlaska-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-SZ_Sbirka_13_6_2024-(1) 16,9 MB
Hlášení adresy pro doručování 84 kB
Informativní leták 431 kB
Komunitní plán SS - 2021-2024 1,2 MB
Koncepce dostupného bydlení města Poličky 1023 kB
Lesní hospodářská evidence Lesní hospodářství 120 kB
Metodický pokyn k přidělování bytů Polička, Hegero 227 kB
Metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů zvl 136 kB
Metodický pokyn pro přidělování a užívání sociální 221 kB
Návrh na pořízení ÚP nebo změny ÚP (pdf) Územní plánování 347 kB
Návrh na pořízení ÚP nebo změny ÚP (word) Územní plánování 19 kB
Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem (pdf) Územní plánování 585 kB
Návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem (word) Územní plánování 26 kB
Odhlášení psa z evidence Místní poplatky 24 kB
Odštěpný závod Registr Živnostenského podnikání 125 kB
Ohlášení hydrogeologického průzkumného vrtu Vodoprávní úřad 144 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Místní poplatky 46 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu - vznik nebo zánik poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu Místní poplatky 46 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro fyzické osoby přihlášené v obci Místní poplatky 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro vlastníky objektů, ve kterých nemá nikdo nahlášen pobyt Místní poplatky 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatky 55 kB
Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb. Ochrana přírody 28 kB
12345678