Formulář velikost?
Formuláře stavebního úřadu viz. přiložená vyhláška - vyhlaska-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-SZ_Sbirka_13_6_2024-(1) 16,9 MB
Oznámení termínu zahájení stavby 31 kB
Prohlášení o provedení stavby stavebním podnikatelem 27 kB
Prohlášení o výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby 27 kB
Prohlášení o výkonu odborného vedení realizace stavby 27 kB
Žádost o ověření pasportu stavby 28 kB
Žádost o přidělení čísla popisného-evidenčního (word) 30 kB