Formulář velikost?
Informativní leták 431 kB
Komunitní plán SS - 2021-2024 1,2 MB
Koncepce dostupného bydlení města Poličky 1023 kB
Metodický pokyn k přidělování bytů Polička, Hegero 227 kB
Metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů zvl 136 kB
Metodický pokyn pro přidělování a užívání sociální 221 kB
Žádost o byt zvláštního určení v DPS "Penzion" Pol 73 kB
Žádost o sociální byt - Polička, 9.května 491 220 kB
Žádost o sociální byt - Polička, Hegerova 374 221 kB