Formulář velikost?
Dotační programy města Poličky na rok 2024 dotace 466 kB
Odhlášení psa z evidence Místní poplatky 24 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu Místní poplatky 46 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu - vznik nebo zánik poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu Místní poplatky 45 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Místní poplatky
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro fyzické osoby přihlášené v obci Místní poplatky 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro vlastníky objektů, ve kterých nemá nikdo nahlášen pobyt Místní poplatky 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatky 55 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatky
Program podpory: Dítě a volný čas Dotace 733 kB
Program podpory: Kultura Dotace 697 kB
Program podpory: Oblast zdravotně sociální Dotace 761 kB
Program podpory: Ostatní veřejně prospěšné aktivity Dotace 712 kB
Program podpory: Prevence kriminality Dotace 719 kB
Program podpory: Sport Dotace 732 kB
Program podpory: Sport - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů Dotace 727 kB
Program podpory: Výchova a vzdělávání Dotace 739 kB
Vypořádání poskytnuté dotace Dotace 30 kB
Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky Dotace 3,3 MB
Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě a pravidla pro poskytování příspěvku Dotace 307 kB
Žádost o poskytnutí dotace Dotace
Žádost o poskytnutí dotace pro fyzickou osobu nepodnikající Dotace 689 kB
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad Místní poplatky
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad - osoba přihlášená v obci Místní poplatky 28 kB
12